IMG_4506

Giới thiệu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA TRƯỜNG THCS TRỰC THẮNG

           Xã Trực Thắng – huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định được thành lập từ tháng 2 năm 1956 gồm 6 phần cuối của 6 xã thuộc Tổng Ngọc Giả hợp thành. Nằm ở phía Nam huyện Trực Ninh trên vùng đất mới hình thành cách đây khoảng 200 năm, phía Bắc giáp xã Trực Đại, phía Nam giáp xã Hải Phong – Hải Hậu, phía Đông giáp xã Hải Đường 1 Hải Hậu, phía Tây giáp xã Trực Thái. Với diện tích tự nhiên là 9,2 km2 và 3818 nhân khẩu.

          Trong giai đoạn 1945-1975, cùng với nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng và Đảng bộ sau này, Trực Thắng đã đóng góp sức người, sức của vào hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu trên các mặt trận. Những người ở lại vừa tích cực lao động sản xuất vừa tham gia đội du kích địa phương. Bên cạnh những chiến công của bộ đội chủ lực ngoài tiền tuyến, ngày 26/9/1953 trên địa bàn xã nhà, được sự giúp đỡ của trung đoàn 46 của tỉnh, tiểu đoàn 66 huyện Hải Hậu, đại đội 75 huyện Trực Ninh, đội du kích xã Minh Đức (đội I du kích xã Minh Đức thuộc tốp Ngọc Giả) đã đánh trận đình Tuân Chử (nay thuộc địa bàn xóm 6) tiêu diệt 2 đại đội của địch trong đó có 1 sĩ quan Pháp và 24 lính ngụy.

          Với sự đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân xã Trực Thắng được Đảng và nhà nước trao tặng: Huân chương lao động hạng ba cho hợp tác xã nông nghiệp; Huân chương độc lập hạng hai cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Thắm ở xóm 8; 981 huân huy chương các loại cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen các cấp cho các tập thể, cá nhân. Xã Trực Thắng được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ khi hòa bình lập lại, phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trực Thắng đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

         Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân xã nhà, hiện nay bộ mặt nông thôn đã chuyển biến tích cực; hình thành được các mô hình phát triển sản xuất mới cổ hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của xã, thu nhập bình quân tăng cao so với trước; an ninh chính trị ổn định; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hằng năm Đảng bộ liên tục được công nhận TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, tiên tiến. Quê hương Trực Thắng anh hùng đang trên đà phát triển góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày thêm giàu đẹp, văn minh.