Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC THẮNG

Địa chỉ: Xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Vũ Văn Cộng
Điện thoại: ..
Email: ..